خلیل گل مغانی

صیفی جات

استان
خوزستان
شهر
دزفول
تامین کننده
هویت
نامشخص
پست الکترونیک
نامشخص
شبکه اجتماعی

عضویت در سندبادسِل

هزاران کسب و‌ کار خانگی و‌ محلی، به همراه محصولات و
مشتریان در سندبادسِل هستند. برای ارتباط بی واسطه با آنها عضو شوید.
حمل و نقل سندبادسل

اطلاعات تماس تامین کننده

محصولات صیفی جات
کلم.هویج.فلفل.و.....
کلم.هویج.فلفل.و.....
حداقل سفارش نامشخص