کاظم رضازاده

برند نامشخص

استان
یزد
شهر
اردکان
تامین کننده
هویت
نامشخص
پست الکترونیک
نامشخص
شبکه اجتماعی

عضویت در سندبادسِل

هزاران کسب و‌ کار خانگی و‌ محلی، به همراه محصولات و
مشتریان در سندبادسِل هستند. برای ارتباط بی واسطه با آنها عضو شوید.
حمل و نقل سندبادسل

اطلاعات تماس تامین کننده

محصولات کاظم رضازاده
مغز پسته بادامی
مغز پسته بادامی
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
مغز پسته روآبی ضعیف
مغز پسته روآبی ضعیف
حداقل سفارش 90 کیلوگرم
مغز پسته نخودی
مغز پسته نخودی
حداقل سفارش 130 کیلوگرم