مهتاب محمودزاده

برند نامشخص

استان
تهران
شهر
تهران
تامین کننده
هویت
نامشخص
پست الکترونیک
نامشخص
شبکه اجتماعی

عضویت در سندبادسِل

هزاران کسب و‌ کار خانگی و‌ محلی، به همراه محصولات و
مشتریان در سندبادسِل هستند. برای ارتباط بی واسطه با آنها عضو شوید.
حمل و نقل سندبادسل

اطلاعات تماس تامین کننده

محصولات مهتاب محمودزاده
فیله مرغ کامپوره خزر
فیله مرغ کامپوره خزر
حداقل سفارش نامشخص
پاچینی کامپوره خزر
پاچینی کامپوره خزر
حداقل سفارش نامشخص
گوشت چرخ شده کامپوره خزر
گوشت چرخ شده کامپوره خزر
حداقل سفارش نامشخص
ران مرغ سوخاری کامپوره خزر
ران مرغ سوخاری کامپوره خزر
حداقل سفارش نامشخص
جوجه کباب بال کامپوره خزر
جوجه کباب بال کامپوره خزر
حداقل سفارش نامشخص
شنیتسل ران مرغ کامپوزه خزر
شنیتسل ران مرغ کامپوزه خزر
حداقل سفارش نامشخص
جوجه کباب ران کامپوره خزر
جوجه کباب ران کامپوره خزر
حداقل سفارش نامشخص
بال مرغ دودی کامپوره خزر
بال مرغ دودی کامپوره خزر
حداقل سفارش نامشخص
ران مرغ دودی کامپوره خزر
ران مرغ دودی کامپوره خزر
حداقل سفارش نامشخص
سینه مرغ دودی کامپوره خزر
سینه مرغ دودی کامپوره خزر
حداقل سفارش نامشخص