ابراهیم پاسبان

برند نامشخص

استان
اردبیل
شهر
پارس آباد
تامین کننده
هویت
نامشخص
پست الکترونیک
نامشخص
شبکه اجتماعی

عضویت در سندبادسِل

هزاران کسب و‌ کار خانگی و‌ محلی، به همراه محصولات و
مشتریان در سندبادسِل هستند. برای ارتباط بی واسطه با آنها عضو شوید.
حمل و نقل سندبادسل

اطلاعات تماس تامین کننده

محصولات ابراهیم پاسبان
سیر علفی پارس آباد
سیر علفی پارس آباد
حداقل سفارش 18000 کیلوگرم
سیرسبز
سیرسبز
حداقل سفارش 10000 کیلوگرم