پوریا هادی پور

برند نامشخص

استان
بوشهر
شهر
وحدتیه
تامین کننده
هویت
نامشخص
پست الکترونیک
نامشخص
شبکه اجتماعی

عضویت در سندبادسِل

هزاران کسب و‌ کار خانگی و‌ محلی، به همراه محصولات و
مشتریان در سندبادسِل هستند. برای ارتباط بی واسطه با آنها عضو شوید.
حمل و نقل سندبادسل

اطلاعات تماس تامین کننده

محصولات پوریا هادی پور
خرما
خرما
حداقل سفارش 10000 کیلوگرم