فرهاد بدیع

برند نامشخص

استان
خراسان جنوبی
شهر
قاین
تامین کننده
هویت
نامشخص
پست الکترونیک
نامشخص
شبکه اجتماعی

عضویت در سندبادسِل

هزاران کسب و‌ کار خانگی و‌ محلی، به همراه محصولات و
مشتریان در سندبادسِل هستند. برای ارتباط بی واسطه با آنها عضو شوید.
حمل و نقل سندبادسل

اطلاعات تماس تامین کننده

محصولات فرهاد بدیع
زعفران
زعفران
حداقل سفارش 10 گرم
زرشک
زرشک
حداقل سفارش 50 کیلوگرم