حسام اقاجانی

برند نامشخص

استان
مازندران
شهر
بابلسر
تامین کننده
هویت
نامشخص
پست الکترونیک
نامشخص
شبکه اجتماعی

عضویت در سندبادسِل

هزاران کسب و‌ کار خانگی و‌ محلی، به همراه محصولات و
مشتریان در سندبادسِل هستند. برای ارتباط بی واسطه با آنها عضو شوید.
حمل و نقل سندبادسل

اطلاعات تماس تامین کننده

محصولات حسام اقاجانی
ازگیل
ازگیل
حداقل سفارش 10 کیلوگرم