صنایع غذایی دسته بندی
ازگیل
ازگیل
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
زعفران
زعفران
حداقل سفارش 10 گرم
زرشک
زرشک
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
سالموک - نسیم - نارنجستان
سالموک - نسیم - نارنجستان
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
مخلوط 8میوه
مخلوط 8میوه
حداقل سفارش 500 گرم
کلم.هویج.فلفل.و.....
کلم.هویج.فلفل.و.....
حداقل سفارش نامشخص
شلتوک لنجان
شلتوک لنجان
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
 • موجودی 300 کیلوگرم
 • امید خ
 • غلات
 • هر کیلوگرم 40,000 - 45,000 تومان
هندوانه بیضیb32 و خربزه راک
هندوانه بیضیb32 و خربزه راک
حداقل سفارش 10 تن
سبزیجات خشک
سبزیجات خشک
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
انگور سیاه سردشت
انگور سیاه سردشت
حداقل سفارش 1 تن
انار
انار
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
پرمیکس غنی سازی ارد پونان و سبوس های فراوری شده گندم برنج جو
پرمیکس غنی سازی ارد پونان و سبوس های فراوری شده گندم برنج جو
حداقل سفارش نامشخص
مغز پسته بادامی
مغز پسته بادامی
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
پاپریکا صادراتی
پاپریکا صادراتی
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
شکر ارومیه
شکر ارومیه
حداقل سفارش 50 کیسه
 • موجودی 10000 کیسه
 • غلات
 • هر کیسه 16,000 - 20,000 تومان
شکر ارومیه
شکر ارومیه
حداقل سفارش 1 کیسه
 • موجودی 1 کیسه
 • غلات
 • هر کیسه 16,000 - 20,000 تومان
برنج عنبر بو سوپر معطر
برنج عنبر بو سوپر معطر
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
 • موجودی 4 تن
 • غلات
 • هر کیلوگرم 85,000 - 90,000 تومان
برنج فجر مرغوب و خوشپخت یارتا
برنج فجر مرغوب و خوشپخت یارتا
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
 • موجودی 5000 تن
 • غلات
 • هر کیلوگرم 65,000 تومان
طارم هاشمی مرغوب فریدونکنار
طارم هاشمی مرغوب فریدونکنار
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
 • موجودی 5000 تن
 • غلات
 • هر کیلوگرم 75,000 تومان
آرد نخودچی طلایی
آرد نخودچی طلایی
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
آرد برنج ممتاز
آرد برنج ممتاز
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
آرد نخودچی مخصوص شامی کباب
آرد نخودچی مخصوص شامی کباب
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
آرد نخودچی دوآتشه
آرد نخودچی دوآتشه
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
آرد برنج سوپر
آرد برنج سوپر
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
برنج پاکستانی ۳۸۶
برنج پاکستانی ۳۸۶
حداقل سفارش 10 تن
آبمیوه
آبمیوه
حداقل سفارش نامشخص
محصولات لبنی
محصولات لبنی
حداقل سفارش نامشخص
محصولات لبنی
محصولات لبنی
حداقل سفارش نامشخص
کیسه زباله رولی
کیسه زباله رولی
حداقل سفارش 1 تن
 • موجودی 5000 تن
 • غلات
 • هر کیلوگرم 38,000 - 40,000 تومان
گوشت گیاهی
گوشت گیاهی
حداقل سفارش 250 کیلوگرم
پنیر پیتزا پروسس اسنکی 2 رنگ
پنیر پیتزا پروسس اسنکی 2 رنگ
حداقل سفارش 5 تن
 • موجودی 2000 تن
 • لبنیات
 • هر تن 99,000 - 103,000 تومان