آجیل و خشکبار دسته بندی
مخلوط 8میوه
مخلوط 8میوه
حداقل سفارش 500 گرم
مغز پسته بادامی
مغز پسته بادامی
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
پاپریکا صادراتی
پاپریکا صادراتی
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
کشمش سبز قلمی ممتاز
کشمش سبز قلمی ممتاز
حداقل سفارش 2 تن
خاکشیر
خاکشیر
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
خشکبار
خشکبار
حداقل سفارش 300 کیلوگرم
گردو
گردو
حداقل سفارش 5 عدد
بادام هندی
بادام هندی
حداقل سفارش 12 عدد
بادام زمینی غلاف برشته شده
بادام زمینی غلاف برشته شده
حداقل سفارش 30 کیلوگرم
میوه خشک
میوه خشک
حداقل سفارش 10000 کیلوگرم
گردو
گردو
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
اسپند کارخانه اسپند پورصادق
اسپند کارخانه اسپند پورصادق
حداقل سفارش 4 تن
قهوه هسته خرما
قهوه هسته خرما
حداقل سفارش 12 بسته
خرمای پیارم درجه ۱
خرمای پیارم درجه ۱
حداقل سفارش نامشخص
انواع انجیر خشک
انواع انجیر خشک
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
آجیل و خشکبار
آجیل و خشکبار
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
کشمش تیزابی
کشمش تیزابی
حداقل سفارش 1000 کیلوگرم
بادام مامایی
بادام مامایی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
گردو
گردو
حداقل سفارش 25 کیلوگرم
انجیر خشک استهبان
انجیر خشک استهبان
حداقل سفارش 3 بسته
پسته
پسته
حداقل سفارش 10000 کیلوگرم
انجیر، زعفران، بادام، گردو،برنج عنبر بو
انجیر، زعفران، بادام، گردو،برنج عنبر بو
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
مغز پسته سبز
مغز پسته سبز
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
پسته
پسته
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
انجیر
انجیر
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
پسته
پسته
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
مغز بادام درختی
مغز بادام درختی
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
گردو
گردو
حداقل سفارش 1 کیسه
بادام مامایی ۱۰۰ دانه
بادام مامایی ۱۰۰ دانه
حداقل سفارش 1000 کیلوگرم
لواشک کادویی خیس
لواشک کادویی خیس
حداقل سفارش نامشخص
لواشک خانگی آلو
لواشک خانگی آلو
حداقل سفارش نامشخص
لواشک خانگی زرد الو
لواشک خانگی زرد الو
حداقل سفارش نامشخص