دانه های روغنی دسته بندی
کره گیاهی سفید 80%
کره گیاهی سفید 80%
حداقل سفارش 5 تن
کره گیاهی زرد 80%
کره گیاهی زرد 80%
حداقل سفارش 5 تن
کنجد پاکستانی
کنجد پاکستانی
حداقل سفارش 40 کیلوگرم
کنجد پرمغز
کنجد پرمغز
حداقل سفارش 1 کارتن
روغن زیتون # عمده فروشی
روغن زیتون # عمده فروشی
حداقل سفارش 20 کیلوگرم
کنجد
کنجد
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
وکیوم دانه های روغنی
وکیوم دانه های روغنی
حداقل سفارش نامشخص
زیره سبز
زیره سبز
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
فروش شمش مس ایزوتوپ روس
فروش شمش مس ایزوتوپ روس
حداقل سفارش نامشخص
اوره روس
اوره روس
حداقل سفارش نامشخص
روغن  ارده کنجد
روغن ارده کنجد
حداقل سفارش 1 عدد
سیاه دانه
سیاه دانه
حداقل سفارش 1500 کیلوگرم
فروش روغن کنجد
فروش روغن کنجد
حداقل سفارش 20 کیلوگرم
تخم خربزه صادراتی
تخم خربزه صادراتی
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
روغن زیتون تضمینی فرابکر طارم از تولید به مصرف
روغن زیتون تضمینی فرابکر طارم از تولید به مصرف
حداقل سفارش 20 کیلوگرم
زيتون پرورده پرگردو
زيتون پرورده پرگردو
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
زيتون بی هسته
زيتون بی هسته
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
زيتون باهسته
زيتون باهسته
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
زیتون پرورده ویژه دلفین  ۱۰۰۰ گرمی
زیتون پرورده ویژه دلفین ۱۰۰۰ گرمی
حداقل سفارش 4 بسته
ارده فرنگیس  ۷۰۰ گرمی
ارده فرنگیس ۷۰۰ گرمی
حداقل سفارش 5 بسته
روغن زیتون بکر اصل خالص طارم
روغن زیتون بکر اصل خالص طارم
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
روغن کنجد اعلا از کنجد ایرانی
روغن کنجد اعلا از کنجد ایرانی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
روغن ارده ترنم 830 سی سی
روغن ارده ترنم 830 سی سی
حداقل سفارش 20 کارتن
شیره انگور ترنم-350 گرم
شیره انگور ترنم-350 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
شیره خرما ترنم-350 گرم
شیره خرما ترنم-350 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
کنجد بوداده ترنم-200 گرم
کنجد بوداده ترنم-200 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
ارده قهوه ترنم-250 گرم
ارده قهوه ترنم-250 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
ارده فندقی ترنم-250 گرم
ارده فندقی ترنم-250 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
کرم کنجد ترنم-250 گرم
کرم کنجد ترنم-250 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
ارده شکلاتی ترنم-250 گرم
ارده شکلاتی ترنم-250 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن
حلوا ارده ترنم-800 گرم
حلوا ارده ترنم-800 گرم
حداقل سفارش 20 کارتن