لبنیات دسته بندی
محصولات لبنی
محصولات لبنی
حداقل سفارش نامشخص
محصولات لبنی
محصولات لبنی
حداقل سفارش نامشخص
پنیر پیتزا پروسس اسنکی 2 رنگ
پنیر پیتزا پروسس اسنکی 2 رنگ
حداقل سفارش 5 تن
 • موجودی 2000 تن
 • لبنیات
 • هر تن 99,000 - 103,000 تومان
پنیر پیتزا پروسس کراشه 2 رنگ
پنیر پیتزا پروسس کراشه 2 رنگ
حداقل سفارش 5 تن
 • موجودی 2000 تن
 • لبنیات
 • هر تن 82,000 - 85,000 تومان
کره حیوانی 80%
کره حیوانی 80%
حداقل سفارش 5 تن
 • موجودی 40 تن
 • لبنیات
 • هر تن 198,000 - 206,000 تومان
شیر خشک صنعتی
شیر خشک صنعتی
حداقل سفارش 25 کیلوگرم
 • موجودی 200 تن
 • لبنیات
 • هر کیلوگرم 125,000 - 129,000 تومان
کره حیوانی ۵ الی ۲۵کیلویی ۸۲٪چربی
کره حیوانی ۵ الی ۲۵کیلویی ۸۲٪چربی
حداقل سفارش 10000 کیلوگرم
پنير پيتزا صادراتي برند آگور
پنير پيتزا صادراتي برند آگور
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
سرشیر قیماق
سرشیر قیماق
حداقل سفارش نامشخص
 • موجودی 100 کیلوگرم
 • لبنیات
 • هر کیلوگرم 170,000 - 170,000 تومان
شیراستریل یک لیتری
شیراستریل یک لیتری
حداقل سفارش نامشخص
کشک محلی کم نمک
کشک محلی کم نمک
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
روغن زرد گاوی
روغن زرد گاوی
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
روعن حیوانی اعلای گاوی
روعن حیوانی اعلای گاوی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
روغن حیوانی گوسفندی اصل
روغن حیوانی گوسفندی اصل
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
کشک رشته ای ساده آجیلی بیرجند فاخر خراسان
کشک رشته ای ساده آجیلی بیرجند فاخر خراسان
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
روغن زرد حیوانی ( ساری یاغ )
روغن زرد حیوانی ( ساری یاغ )
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
روغن حیوانی گاوی
روغن حیوانی گاوی
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
عسل با موم
عسل با موم
حداقل سفارش نامشخص
شیر عسل البحر
شیر عسل البحر
حداقل سفارش 2 تن
روغن گوسفندی بز
روغن گوسفندی بز
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
روغن حیوانی کرمانشاهی
روغن حیوانی کرمانشاهی
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
کره محلی
کره محلی
حداقل سفارش نامشخص
روغن محلی
روغن محلی
حداقل سفارش نامشخص
روغن حیوانی ( ساری باغ)
روغن حیوانی ( ساری باغ)
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
روغن زرد گاوی کره خامه ممتاز فدک (1000گرمی)
روغن زرد گاوی کره خامه ممتاز فدک (1000گرمی)
حداقل سفارش نامشخص
کره گاوی
کره گاوی
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
شير خشك صنعتي اسكيم ( بدون چربي ) و پر چرب و پودر آب پنير
شير خشك صنعتي اسكيم ( بدون چربي ) و پر چرب و پودر آب پنير
حداقل سفارش 1 کیسه
ماست
ماست
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
کارتن پستی سایز پنج طرح جدید (بسته 10 عددی) 5 لایه
کارتن پستی سایز پنج طرح جدید (بسته 10 عددی) 5 لایه
حداقل سفارش 1 بسته
پنیر پروسس 1000 گرمی شگالیو
پنیر پروسس 1000 گرمی شگالیو
حداقل سفارش 100 بسته
مینارین قنادی مخصوص شگالیو
مینارین قنادی مخصوص شگالیو
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
خامه قنادی ترکیبی مینارین ممتاز شگالیو
خامه قنادی ترکیبی مینارین ممتاز شگالیو
حداقل سفارش 50 کیلوگرم