نان و شیرینی دسته بندی
پرمیکس غنی سازی ارد پونان و سبوس های فراوری شده گندم برنج جو
پرمیکس غنی سازی ارد پونان و سبوس های فراوری شده گندم برنج جو
حداقل سفارش نامشخص
آرد برنج سوپر
آرد برنج سوپر
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
کلوچه قلی زاده
کلوچه قلی زاده
حداقل سفارش 10 کارتن
نان خشک یزدی
نان خشک یزدی
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
انواع شیرینی
انواع شیرینی
حداقل سفارش نامشخص
نان خشک یزدی
نان خشک یزدی
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
کلوچه پیرکوه لاهیجان و قلی زاده
کلوچه پیرکوه لاهیجان و قلی زاده
حداقل سفارش 100 کارتن
سوهان سلیمان
سوهان سلیمان
حداقل سفارش 20 کیلوگرم
لوکوم مغزدار
لوکوم مغزدار
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
کلوچه خرمایی سنتی(مربعی)
کلوچه خرمایی سنتی(مربعی)
حداقل سفارش 140000 کیلوگرم
باسلق ۵۰۰ گرمی
باسلق ۵۰۰ گرمی
حداقل سفارش 4 بسته
کلوچه تافتون سنتی فانتین دزفول
کلوچه تافتون سنتی فانتین دزفول
حداقل سفارش 5 کارتن
کلوچه سنتی خرمایی دزفول
کلوچه سنتی خرمایی دزفول
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
شکلات های مگا استار
شکلات های مگا استار
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
چیپس خرما
چیپس خرما
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
شکلات خرمایی مغزدار
شکلات خرمایی مغزدار
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
آرد ذرت
آرد ذرت
حداقل سفارش 250 کیلوگرم
آرد برنج
آرد برنج
حداقل سفارش 250 کیلوگرم
آرد نخودچی دو آتیشه
آرد نخودچی دو آتیشه
حداقل سفارش 250 کیلوگرم
آرد نخودچی ممتاز
آرد نخودچی ممتاز
حداقل سفارش 250 کیلوگرم
اسید سیتریک
اسید سیتریک
حداقل سفارش 250 کیلوگرم
ارده کنجد
ارده کنجد
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
مارمالاد
مارمالاد
حداقل سفارش 3 تن
نان بستنی
نان بستنی
حداقل سفارش 10 کارتن
شکر سرخ
شکر سرخ
حداقل سفارش 10000 تن
قند
قند
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
پودر کاکائو آرام
پودر کاکائو آرام
حداقل سفارش نامشخص
آرد برنج
آرد برنج
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
آرد نخودچی
آرد نخودچی
حداقل سفارش 300 کیلوگرم
نان نیمه آماده پیتزا منجمد تنورستان
نان نیمه آماده پیتزا منجمد تنورستان
حداقل سفارش نامشخص
نان تست جو تنورستان
نان تست جو تنورستان
حداقل سفارش نامشخص