چاشنی و ادویه جات دسته بندی
زعفران
زعفران
حداقل سفارش 10 گرم
آرد نخودچی طلایی
آرد نخودچی طلایی
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
آرد برنج ممتاز
آرد برنج ممتاز
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
آرد نخودچی دوآتشه
آرد نخودچی دوآتشه
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
زعفران
زعفران
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
خلال سیر
خلال سیر
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
خلال سیر
خلال سیر
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
ادویه جات
ادویه جات
حداقل سفارش نامشخص
ترشی مخلوط
ترشی مخلوط
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
زعفران
زعفران
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
روغن خوراکی
روغن خوراکی
حداقل سفارش 10 عدد
فروش زنجبیل به صورت قلم و پودر
فروش زنجبیل به صورت قلم و پودر
حداقل سفارش 1 کیسه
فروش انواع سیاه دانه ایرانی ، هندی و سوری
فروش انواع سیاه دانه ایرانی ، هندی و سوری
حداقل سفارش 1 کیسه
فروش دارچین به صورت قلم وپودر
فروش دارچین به صورت قلم وپودر
حداقل سفارش 1 کارتن
فروش فلفل سیاه به صورت قلم و پودر خالص
فروش فلفل سیاه به صورت قلم و پودر خالص
حداقل سفارش 1 کیسه
فروش جوش شیرین
فروش جوش شیرین
حداقل سفارش 1 کیسه
فروش انواع خمیر مایه
فروش انواع خمیر مایه
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
فروش نشاسته گندم پودری و گرانول
فروش نشاسته گندم پودری و گرانول
حداقل سفارش 1 کیسه
زعفران یک مثقالی
زعفران یک مثقالی
حداقل سفارش 20 عدد
فروش زردجوبه
فروش زردجوبه
حداقل سفارش 25 کیلوگرم
شکر سفید کیسه پنجاه کیلویی
شکر سفید کیسه پنجاه کیلویی
حداقل سفارش 5 تن
زعفران نگین یک گرمی
زعفران نگین یک گرمی
حداقل سفارش 20 بسته
زعفران نگین یک مثقالی
زعفران نگین یک مثقالی
حداقل سفارش 20 بسته
قلم دارچین گل سرخی
قلم دارچین گل سرخی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
لیمو عمانی درشت
لیمو عمانی درشت
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
لیمو عمانی آسیابی
لیمو عمانی آسیابی
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
فلفل قرمز
فلفل قرمز
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
اسلایس پیاز سفید خشک شده
اسلایس پیاز سفید خشک شده
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
اسلایس سیر خشک شده
اسلایس سیر خشک شده
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
زردچوبه 5 کیلویی عزت
زردچوبه 5 کیلویی عزت
حداقل سفارش 1 بسته
بیکینگ پودر یاس
بیکینگ پودر یاس
حداقل سفارش 25 کیلوگرم