نوشیدنی های گرم دسته بندی
چای سیاه فوری
چای سیاه فوری
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
چای ماچا
چای ماچا
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
چای درجه یک هندوستان
چای درجه یک هندوستان
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
به لیمو
به لیمو
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
پنیرک (ختمی خبازی)
پنیرک (ختمی خبازی)
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
بهار مرکبات
بهار مرکبات
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
گل محمدی باز
گل محمدی باز
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
غنچه داراب اعلی
غنچه داراب اعلی
حداقل سفارش 5 کیلوگرم
قهوه
قهوه
حداقل سفارش 1000 کیلوگرم
چای چکش سبز(شاکوش)
چای چکش سبز(شاکوش)
حداقل سفارش 1 عدد
آب زرشک و طبیعی و ممتاز عمده و جزئی فاخر خراسان
آب زرشک و طبیعی و ممتاز عمده و جزئی فاخر خراسان
حداقل سفارش 1 عدد
چای به
چای به
حداقل سفارش 24 کیلوگرم
دمنوش گل گاوزبان حاوی زعفران مصطفوی
دمنوش گل گاوزبان حاوی زعفران مصطفوی
حداقل سفارش 1 بسته
دمنوش ویژه مصطفوی
دمنوش ویژه مصطفوی
حداقل سفارش نامشخص
دمنوش میوه ای چای بهشت
دمنوش میوه ای چای بهشت
حداقل سفارش 30 بسته
دمنوش پاکسازی ریه و گوارش (کرونا)
دمنوش پاکسازی ریه و گوارش (کرونا)
حداقل سفارش 10 عدد
پودر هسته خرما
پودر هسته خرما
حداقل سفارش 10 کیلوگرم
چای قلم
چای قلم
حداقل سفارش 1 تن
چای سرگل بهاره لاهیجان یک کیلویی
چای سرگل بهاره لاهیجان یک کیلویی
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
چای ممتاز لاهیجان بهاره یک کیلویی
چای ممتاز لاهیجان بهاره یک کیلویی
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
چای سیاه کلکته و سیلان هندوستان
چای سیاه کلکته و سیلان هندوستان
حداقل سفارش 1 بسته
چای سیاه کلکته و سیلان هندوستان
چای سیاه کلکته و سیلان هندوستان
حداقل سفارش 1 بسته
دمنوش ماسالا
دمنوش ماسالا
حداقل سفارش 1 عدد
چای چکش سبز
چای چکش سبز
حداقل سفارش 1 کیلوگرم
چای خالص کیسه ای لفاف دار نیوشا (۱۶۰) عددی
چای خالص کیسه ای لفاف دار نیوشا (۱۶۰) عددی
حداقل سفارش 1 بسته
چای خالص کیسه ای بدون لفاف نیوشا (25عددی)
چای خالص کیسه ای بدون لفاف نیوشا (25عددی)
حداقل سفارش 1 بسته
چای خالص کیسه ای لفاف دار نیوشا (20عددی)
چای خالص کیسه ای لفاف دار نیوشا (20عددی)
حداقل سفارش 1 بسته
چای سیاه گرد (ctc) ۴۵۰ گرمی
چای سیاه گرد (ctc) ۴۵۰ گرمی
حداقل سفارش 1 بسته
چای ویژه ۴۵۰ گرمی
چای ویژه ۴۵۰ گرمی
حداقل سفارش 1 بسته
چای شکسته آسام و سیلان ۴۵۰ گرمی
چای شکسته آسام و سیلان ۴۵۰ گرمی
حداقل سفارش 1 بسته
علی کافه بلک گلد
علی کافه بلک گلد
حداقل سفارش 2 کارتن
کاپوچینو گوددی
کاپوچینو گوددی
حداقل سفارش 4 کارتن