دام و طیور دسته بندی
کیک علوفه
کیک علوفه
حداقل سفارش 5000 کیلوگرم
پودر استخوان
پودر استخوان
حداقل سفارش 2000 کیلوگرم
کنجاله کلزا
کنجاله کلزا
حداقل سفارش نامشخص
سبوس و گندم شکسته
سبوس و گندم شکسته
حداقل سفارش نامشخص
سبوس و آردک برنج
سبوس و آردک برنج
حداقل سفارش نامشخص
یونجه
یونجه
حداقل سفارش 4000 کیلوگرم
خوراک دام وطیور
خوراک دام وطیور
حداقل سفارش نامشخص
باسکول جاده ای
باسکول جاده ای
حداقل سفارش نامشخص
ارزن وارداتی
ارزن وارداتی
حداقل سفارش 5 تن
پودر میوه و خرما
پودر میوه و خرما
حداقل سفارش 5 تن
کنجاله زیتون
کنجاله زیتون
حداقل سفارش 5 تن
اوره روس وایران
اوره روس وایران
حداقل سفارش 200000 تن
لارو خشک شده میلورم
لارو خشک شده میلورم
حداقل سفارش 12 کیلوگرم
متیونین ایوانیک
متیونین ایوانیک
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
نان خشک
نان خشک
حداقل سفارش 500 کیلوگرم
دستگاه جوجه کشی
دستگاه جوجه کشی
حداقل سفارش 1 عدد
خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان
خوراک آماده دام ، طیور و آبزیان
حداقل سفارش 5 تن
پودر گوشت کاسپین
پودر گوشت کاسپین
حداقل سفارش 1 تن
پودر گوجه کاسپین
پودر گوجه کاسپین
حداقل سفارش 1 تن
اکسیر شش میوه کاسپین
اکسیر شش میوه کاسپین
حداقل سفارش 1 تن
کرامبل پودر ویژه مخصوص جوجه
کرامبل پودر ویژه مخصوص جوجه
حداقل سفارش 600 کیسه
کنسانتره مخصوص تخم گذار درجه یک
کنسانتره مخصوص تخم گذار درجه یک
حداقل سفارش 600 کیسه
پودر پوسته تخم مرغ پامین
پودر پوسته تخم مرغ پامین
حداقل سفارش 1000 کیلوگرم
فروش گلوتن ذرت
فروش گلوتن ذرت
حداقل سفارش نامشخص
فروش جوش شیرین
فروش جوش شیرین
حداقل سفارش نامشخص
سنگ نمک. خرید سنگ نمک. فروش سنگ نمک
سنگ نمک. خرید سنگ نمک. فروش سنگ نمک
حداقل سفارش 1000 کیلوگرم
نمک شکری
نمک شکری
حداقل سفارش 2 تن
سبوس برنج
سبوس برنج
حداقل سفارش 15 تن
قره ماش
قره ماش
حداقل سفارش 1 تن
کتان اردبیل،مغان
کتان اردبیل،مغان
حداقل سفارش 1 تن
طیور و قطعات مرغ
طیور و قطعات مرغ
حداقل سفارش 4 تن