کنسرو و غذاهای آماده دسته بندی
رب گوجه طرنگ
رب گوجه طرنگ
حداقل سفارش 500 عدد
زیتون کنسروی بدون هسته مالیا5.5
زیتون کنسروی بدون هسته مالیا5.5
حداقل سفارش 1 عدد
رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی بهانه
رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی بهانه
حداقل سفارش 50 بسته
رب گوجه فرنگی ....رب اسپتیک
رب گوجه فرنگی ....رب اسپتیک
حداقل سفارش نامشخص
رب گوجه فرنگی ....رب اسپتیک
رب گوجه فرنگی ....رب اسپتیک
حداقل سفارش نامشخص
زیتون طارم
زیتون طارم
حداقل سفارش 2 کیلوگرم
رب
رب
حداقل سفارش 100000 تن
رب گوجه فرنگی مانلیو - 800 گرم
رب گوجه فرنگی مانلیو - 800 گرم
حداقل سفارش 1 عدد
تایماز
تایماز
حداقل سفارش 25 تن
رب اسبق
رب اسبق
حداقل سفارش 10000 بسته
رب خوشطعم
رب خوشطعم
حداقل سفارش 1000 کیلوگرم
اسید سیتریک مونو هیدرات چینی
اسید سیتریک مونو هیدرات چینی
حداقل سفارش 30 تن
خیارشور و ترشی
خیارشور و ترشی
حداقل سفارش 200 بسته
سیر ترشی
سیر ترشی
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
زیتون روغن زیتون فرابکر طارم
زیتون روغن زیتون فرابکر طارم
حداقل سفارش 5 تن
رب گوجه
رب گوجه
حداقل سفارش نامشخص
خیار شور
خیار شور
حداقل سفارش 100 کیلوگرم
رب گوجه فرنگی
رب گوجه فرنگی
حداقل سفارش 100 بسته
تن ماهی
تن ماهی
حداقل سفارش 1 بسته
کنسرو خوراک بادمجان
کنسرو خوراک بادمجان
حداقل سفارش 3 بسته
کنسرو خوراک لوبیا با قارچ 350 گرم بهانه
کنسرو خوراک لوبیا با قارچ 350 گرم بهانه
حداقل سفارش 3 بسته
کنسرو خوراک لوبیا چیتی 350 گرم بهانه
کنسرو خوراک لوبیا چیتی 350 گرم بهانه
حداقل سفارش 3 بسته
امید سلیمی
امید سلیمی
حداقل سفارش 50 بسته
تن ماهی شیدان
تن ماهی شیدان
حداقل سفارش 50 کارتن
تن ماهی
تن ماهی
حداقل سفارش 50 عدد