انواع نهال و گیاهان دسته بندی
سرخارگل
سرخارگل
حداقل سفارش 50 کیلوگرم
نشا
نشا
حداقل سفارش 5000 عدد
چقچقه کاسنی زرد شیرتیغک کوردستان بکر وحشی خشک شده
چقچقه کاسنی زرد شیرتیغک کوردستان بکر وحشی خشک شده
حداقل سفارش 12 کیلوگرم
پاجوش خرما پیارم ومضافتی
پاجوش خرما پیارم ومضافتی
حداقل سفارش 10 عدد
گل رز
گل رز
حداقل سفارش 1 بسته